Euroopan parlamentti hyväksyi kirjallisen kannanoton julkisen palvelun tv-ohjelmien tekstittämisestä EU:ssa, sillä vaadittava parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut kirjallisen kannanoton. Parlamentin mukaan tekstittäminen on olennaista sen varmistamisessa, että kaikki katsojat, myös kuurot ja heikkokuuloiset voivat niitä seurata. Tekstittäminen helpottaisi myös vieraiden kielten oppimista.

83 miljoonaa ihmistä EU:ssa kärsii kuulon osittaisesta tai täydellisestä menettämisestä. Nykytekniikalla tv-ohjelmat (myös suorat lähetykset) voidaan tekstittää niitä lähetettäessä. Yhtenä esimerkkinä tästä on BBC, joka on luvannut tekstittää kaikki ohjelmansa huhtikuusta 2008.
 
Parlamentti kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksia, joissa edellytetään, että julkisen palvelun televisiopalvelujen tarjoajat EU:ssa tekstittävät kaikki ohjelmansa.
 
(Lähde, lue tästä)
 
Se on upea uutinen näin alkuun. Vaikka me tahdomme viittomakielisiä ohjelmia enemmän. Mutta tekstitys on ihan hyvä alku. YLE:n tuntien, toteutus on heille VAIKEAA. Muutama vuosia sitten allekirjoitimme vetoomuksen tekstitystä ja viittomakielisiä ohjelmia puolesta. YLE vastasi: Teitä ei ole riittävästi. HÖH... about 4.000 täysikuuroja ja noin 740.000 kuulovammaisia joista noin 300.000 tarvitsee jonkinlaisia apuvälineitä. Eikö meitä ole riittävästi??? Hmm...